کارگران معدن آسمیون منوجان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی محور کهنوج به بندرعباس را بستند.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، کارگران معدن آسمینون #منوجان مملکت بلوچستان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی شان، محور #کهنوج به #بندرعباس را بستند.

گفته می شود این کارگران ۶ ماه است که حقوقی دریافت نکرده و بسیاری از آنها در وضعیت بد معیشتی از کار اخراج شده اند.

جمهوری اسلامی با عدم پیگیری و پرداخت مطالبات مزدی، تاکنون اقدامی برای حل این مشکل کارگران انجام نداده است و فرماندار این شهرستان با وجود قول پرداخت معوقات پس از چند ماه حاضر به پاسخگویی نیست.

براساس این گزارش، جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات کارگران معدن آسمینون، نیروهای ضد شورش و یگان ویژه را از کهنوج و دیگر شهرها به منوجان اعزام کرده است.

اعتراضات کارگران معدن آسمینون از روز گذشته ۲۷ اردیبهشت دوباره آغاز شده است.