بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی دزاپ با وجود پیشرفت ۹۵ درصدی در بلاتکلیفی قرار دارد.

به گزارش رصد بلوچستان، فقدان مدیریت کارآمد در حکومت جمهوری اسلامی موجب شده بسیاری از پروژه های عمرانی در بلوچستان بلاتکلیف باشند.

بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی #دزاپ یکی از این پروژه ها است که جمهوری اسلامی با پیشرفت ۹۵ درصدی، آن را بلاتکلیف رها کرده است.

این در حالیست که با وجود عدم تکمیل این پروژه، جمهوری اسلامی قصد دارد آن را همانند بیمارستان ایرانمهر #سراوان پیش از موعد مقرر افتتاح کند.

افتتاح پیش از موعد مقرر این بیمارستان گلایه و انتقاد عوامل ولایی جمهوری اسلامی را نیز به همراه داشته است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این زمینه گفته، با توجه به اینکه هنوز تجهیزاتی برای بیمارستان ۳۲۰ تخت‌خوابی #دزاپ تهیه نشده، لزومی به افتتاح زودتر از موعد نیست و دولت نیز مطمئن باشد ما این بیمارستان را از دستاوردهای دولت دوازدهم می‌دانیم.