سدسازی‌ها در کرمان نفس بلوچستان را به شماره انداخته و سرنوشت تالاب هامون در انتظار جازموریان شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، سوءمدیریت‌ جمهوری اسلامی و سدسازی‌های بی‌رویه در کرمان بدون در نظر گرفتن تبعات زیست‌محیطی سبب شده تالاب #جازموریان به سرنوشت هامون دچار شود و خاک، سهم ساکنان غرب مملکت بلوچستان از هوای پاک باشد.

جمهوری اسلامی در راستای پاکسازی و کوچ مردم بلوچ در حال اقداماتی است که آنها را به شدت دچار نگرانی و با چالش های متعدد گرفتار کرده است.

ساخت ۳۶ سد و بندخاکی و بتونی در استان کرمان از جمله #سدعروس، سد #هلیلرود و #سد_استقلال سبب به نفس افتادن تالاب هامون #جازموریان شده است.

به طوری که این تالاب هم اکنون کاملا خشک شده و اگر درمانی مناسب برای احیای آن تجویز نشود خطرات جبران ناپذیری برای مردم و منطقه #دلگان و بخش جلگه #چاه_هاشم رقم خواهد زد.

با وجود اعتراضات گسترده، جمهوری اسلامی تاکنون اقدامی انجام نداده و این باعث افزایش نگرانی مردم بلوچ در این مناطق شده است.