نبود راه مناسب ارتباطی و استاندارد نبودن جاده ها در بلوچستان باعث ایجاد تصادفات وحشتناک می شود.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه مدیریت جمهوری اسلامی و نبود راه مناسب ارتباطی در بلوچستان، از اول فروردین ماه ۱۴۰۰ تا امروز ۸ فروردین، بیش از صد شهروند در جاده های مملکت بلوچستان کشته و زخمی شده اند.

جمهوری اسلامی با عدم توجه به جاده های ناایمن و غیراستاندارد در مملکت بلوچستان، تنها به شوهای تبلیغاتی اکتفا کرده است و اقدامی عملی در راستای استاندارد سازی آنها در دستور کار نداشته است.

بسیاری از جاده های مواصلاتی در بلوچستان که عمر آنها به بیش از ۵۰ سال می رسد وضعیت بغرنج و نگران کننده ای دارند و از جاده های خاکی نیز بدتر خودنمایی می کنند.

نبود راه مناسب ارتباطی مشکلات عدیده ای را برای شهروندان بوجود آورده است؛ بسیاری از بیماران اورژانسی به دلیل صعب العبور بودن مسیرهای مواصلاتی و عدم رسیدن به موقع به مراکز درمانی و بیمارستانی جان خود را از دست داده اند.

بر اساس آمار جمهوری اسلامی، بلوچستان دارای ۲۵۴۹۶ هزار کیلومتر جاده است که فقط ۲۸ کیلومتر آن بزرگراه بوده و ۱۰۳۶۰ کیلومتر آنجاده خاکی است که طبق این آمار مابقی آن جاده ای ناایمن و فاقد استاندارد های لازم است.