جبهه اهل سنت ایران در مورد تخریب فنداسیون مصلای مسجد جامع پهره بیانیه صادر کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، جبهه اهل سنت ایران با انتشار بیانیه ای تخریب مصلای مسجد جامع اهل سنت پهره توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: ”از روزی که انقلاب مردمان ایران توسط آقای خمینی به سرقت برده شد، نظام با تروریسم سیستماتیک دولتی خود، هویت دینی جامعه اهل سنت ایران را نشانه گرفته و حق آزادی عقیده در بیان و تطبیق را از آنها سلب کرده است.“

در ادامه این بیانیه آمده است: ”ممانعت از ساخت و گاه‌گاهی تخریب مساجد، در تنگنا قرار دادن ائمه و ممانعت از فعالیت ‌های دینی نمونه بارز این تروریسم دولتی نظام فعلی تهران است.“

جبهه اهل سنت ایران در بیانیه خود ذکر کرده است: ”رژیم با وجود ادعایی اسلامیت، وحدت، برادری و تساوی حقوق میان مسلمانان، فندانسیون مسجد جامع #پهره را تخریب کرده و بار دیگر دشمنی خود را با مساجد آشکار نمود.“

در پایان بیانیه آمده است: ”جبهه اهل سنت ایران ضمن محکوم کردن این جنایت، از جامعه ستمدیده اهل سنت ایران میخواهد که برای پایان دادن به ستم‌ها و رفع تبعیضات فعلی حول و محور یک برنامه‌ جامع سیاسی جمع شده و برای بنیاد نهادن یک نظام و سیستم عدالت گستر تلاش نمایند تا در امروز و فردای ایران سربلند و با عزت زندگی کنند.“