جنبش استقلال طلبان کوردستان در همبستگی با ملت بلوچ بیانیه ای منتشر کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، “جنبش استقلال طلبان کوردستان” با انتشار بیانیه ای، ضمن مخالفت با طرح تقسیم بلوچستان، همبستگی خود را با ملت بلوچ اعلام کرد.

در این بیانیه در رابطه با اشغال بلوچستان آمده است: «امروز نود و چهار سال از اشغال نظامی بلوچستان می گذرد و خاک بلوچستان همچنان در اشغال رژیم های پاکستان، افغانستان و ایران می باشد. با طرح تقسیم و اشغال بلوچستان و تحمیل هویت های ساختگی سعی بر این داشته اند که هویت واقعی ملت بلوچ را انکار و نابود کنند.»

جنبش استقلال‌طلبان کوردستان با بیان اینکه تنها راه رهایی از چنگال اشغالگران، همبستگی، اتحاد، تلاش و مبارزه در راه استقلال و آزادی است؛ افزود: «اگر یک بلوچ خود را ایرانی، افغانستانی یا پاکستانی معرفی و تعریف کند، بدون شک دچار از خود گمگشتگی هویتی شده و در راستای طرح اسیمیلاسیون اشغالگران گام برداشته است. ملت آگاه و هوشیار بلوچ اکنون به سیاست های سیستماتیک و برنامه ریزی شده ی اشغالگران پی برده و در جهت استقلال و رهایی از چنگال استعمارگر به مبارزه برخاسته است.»

جنبش استقلال‌طلبان کوردستان در این بیانیه ضمن اعلام حمایت از ملل تحت استعمار، اظهار داشت: “ملل غیر فارس اعم از کورد، عرب الاحوازی، تورک، آذری، بلوچ، کاسپین، تورکمن که خاک، جغرافیا و سرزمینشان توسط رژیم ایران اشغال شده است؛ باید همصدا و متحد در مقابل استعمارگر ایرانی به مبارزه برخیزند. ما درد مشترک و دشمن مشترک داریم.”