حزب بلوچستان ءِ راجی تپاکی در رابطه با “گفته های حبیب الله دهمرده مبنی بر تقسیم بلوچستان” بیانیه صادر کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، روز یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰، حزب بلوچستان ءِ راجی تپاکی در رابطه با اظهارات حبیب الله دهمرده نماینده #نصرآباد و #زهک که خواستار تقسیم بلوچستان شده بیانیه صادر کرد.

در بیانیه حزب بلوچستانءِ راجی تپاکی آمده است: «در روزهای اخیر بار دیگر شاهد بودیم که یک مقام رسمی رژیم و نماینده  مردم #نصرآباد و #زهک به نام “حبیب الله دهمرده” برای تقسیم کردن بلوچستان دست به  فضاسازی های امنیتی زده است.»

در ادامه بیانیه این حزب آمده است: «این به اصطلاح نماینده که تنها نماینده استعمارگران است و نه نماینده مردم، علیرغم مخالفت شدید مردم، قسم  یاد می کند که بلوچستان را به ۴ قسمت تقسیم کند پروژه ای که با وجود مخالفت مردم، فرهیختگان، علما، و حتی طایفه دهمرده هر بار توسط این نمایندگان سپاهی و حکومتی تکرار میشود و در حال پیش برد آن در مجلس خودشان است.»

حزب راجی تپاکی در بیانیه خود نوشته است: «اینکه یک گروه افراطی سپاهی حکومتی تنها طرفداران این طرح و پیشبرد آن هستند و حتی نام بلوچستان را نشانه رفته اند، نشان میدهد که نیت این طرح جز یک برنامه امنیتی برای کنترل هر چه بیشتر ملت بلوچ و سرکوب آنها و تداوم برنامه های پاکسازی قومی، بیش نیست.»

در ادامه بیانیه با تاکید بر مواضع این حزب آمده است: «ما در حزب راجی تپاکی با تاکید بر بازگشت مناطق تجزیه شده بلوچستان به پیکر بلوچستان تاکید داشته و  ملت بلوچ را برای هر گونه مقابله با این طرح ضد مردمی فرا می خوانیم.»

حزب بلوچستان ءِ راجی تپاکی تاکید کرده، با علم به اینکه تجزیه های سابق نه تنها تاثیری در توسعه و اقتصاد نداشته بلکه کاملا باعث تضعیف ملت بلوچ شده اند هر تجزیه جدیدی جز کشتار و سرکوب بیشتر هویتی اثر دیگری نخواهد داشت و هواداران این طرح که از شناخته شده ترین افراطیون هستند خود گواه بر این مساله است.