به گزارش رصد بلوچستان، حزب لرستانات در حمایت از اعتراضات ملت بلوچ و محکومیت کشتار سوختبران سراوان توسط سپاه باانتشار بیانیه ای همبستگی خود را اعلام کرد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

«ملت شریف بلوچ همواره مورد تعدی و سرکوب دولت مرکزی قرار گرفته است و بصورت یک منطقه اشغالی و تحت استعمار با مردم بلوچ رفتار میشود. بلوچها هیچگونه مشارکت سیاسی در امور خود ندارند و کلیه تصمیمات اداری از طرف نهادهای دولتی غیر بلوچ برای انها گرفته میشود. تجارت و اقتصاد آنان در دست رانتخواران سپاه سرکوبگر و عوامل غیر بومی آنها میباشد. زبان و فرهنگ بلوچ مورد تحقیر ارگانهای دولتی قرار میگیرد. معادن آنان بوسیله پیمانکاران خاتم الانبیا به چینی ها و دیگر کشورهای بیگانه واگذار شده است. سد سازی های بیمورد و غیر کارشناسی توسط شرکتهای غیر بومی و دولتی و باز کردن دریچه های سدها به منظور ایجاد سیلابهای مصنوعی و تخریب نخلستانها و زمینهای زراعی و متروکه کردن منطقه؛ انجام میگردد. مافیای مواد مخدر تحت نظارت سپاه؛ ترانزیت تریاک و انتقال آن به اروپا را در دست دارد.»

«بلوچها از عدم اشتغال و بیکاری در رنج هستند و حتی توان ماهیگیری سنتی گذشته راهم ندارند و دریای مکران کلا به چینیها اجاره داده شده است. سهم بلوچها فقط سرکوب و فقر و محرومیت میباشد.»

«همه این ناهنجاریهای ایجاد شده توسط دولت مرکزی؛ باید عزم برادران بلوچ را برای نیل به آزادی و دموکراسی دوچندان سازد و وطیفه و رسالت روشنفکران بلوچ در ایجاد جامعه ای بدون تبعیض و نهادینه کردن عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی؛ دربلوچستان مهم و خطیر میباشد.»

«حزب اتحاد لرستانات ضمن محکوم ساختن سیاستهای مخرب استبداد مرکزی در بلوچستان؛ حمایت همه جانبه خود را از ملت شریف بلوچ اعلام میدارد و از مبارزات آزادیخواهانه بلوچها؛ در تمام زمینه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و… پشتیبانی می نماید. ما لر ها هم گرفتار همین بی عدالتیها در طول تاریخ بوده ایم و مشکلات شما را به خوبی درک میکنیم. این درد مشترک زمینه ساز نزدیکی بیشتر دو ملت لر و بلوچ گردیده است. امید است در یک رزم مشترک برتمام سرکوبها و اختناق حاکم پیروز و سربلند؛ به شکوفایی و رفاه و خوشبختی در مناطق ملی خود نائل گردیم.»