طوایف شه بخش، چاریزهی، گمشادزهی، ملکی، ملازهی، رئیسی و رند در اعتراض به اعدام گسترده جوانان بلوچ بیانیه صادر کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، شماری از طوایف ملت بلوچ در اعتراض به اعدام گسترده جوانان بلوچ در زندان های جمهوری اسلامی بیانیه صادر کردند.

در بیانیه این طوایف آمده که اعدام جوانان بلوچ به اتهام حمل مواد مخدر پاک کردن صورت مسئله و در واقع یک نسل کشی علیه ملت بلوچ است.

این طوایف عنوان کردند که افرادی که به اتهام حمل مواد مخدر در زندان بسر می برند از روی ناچاری و نبود کار و شغل مناسب در بلوچستان و به خاطر سیر کردن شکم زن و بچه هایشان است.

گفتنی است، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران پس از بستن مرزهای بلوچستان و در انحصار قرار دادن سوخت بری برای خود، هزاران بلوچ را بیکار کرده است.

لازم به ذکر است، ظرف مدت ۵ روز، دستکم ۱۸ زندانی در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شدند و بسیاری دیگر حکم اعدام دریافت کرده و در انتظار اجرای حکم هستند.