سه ائتلاف ملت های تحت ستم با بیانیه ای مشترک جنایت علیه سوخت بران و سرکوب مردم سراوان توسط سپاه پاسداران را محکوم کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، کنگره‌ی ملیتهای ایران فدرال، شورای دموکراسی‌خواهان ایران،
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران با انتشار بیانیه ای مشترک کشتار سوخت بران بلوچ را ادامه‌ی جنایات رژیم علیه مردم بلوچستان عنوان کرده و آن را محکوم کردند.

متن کامل بیانیه سه ائتلاف به شرح زیر است:

«رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که برایش جان انسان‌ها از هیچ اهمیتی برخوردار نیست. کشتار سوختبران و رانندگان بلوچ در منطقه‌ی بم پُشت از توابع شهرستان سراوان در روز دوشنبه چهارم اسفند ماه ۱۳۹۹ گواه دیگری بر این مدعاست. مأموران نیروی انتظامی و مرصاد سپاه پاسداران که مأموریتی جز هدف مستقیم قرار دادن و کشتار مردم بلوچ در بلوچستان ندارند، هرروزه به سوی سوختبران بلوچ شلیک می‌کنند، تا جاییکه این کشتار به امری معمول و روزمره در بلوچستان تبدیل شده است٠ اما به رگبار بستن و کشته و زخمی نمودن ده ها نفر از سوختبران بلوچ در تنها یک روز و در يک مکان دیگر نمی‌تواند به عنوان رفتار معمول رژیم در ارتباط با سوختبران بلوچ تلقی شود؛ بلکه این مسئله ازمصادیق کامل جنایت علیه بشریت بوده و دخالت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی قضایی و حقوق بشری را ميطلبد.»

«سپاه پاسداران به عنوان فرمانده مافیای عمده‌ی قاچاق در ايران و از جمله قاچاق مواد مخدر ميباشد و اينک با توجه به تحريم های نفتي؛ ھم اکنون قاچاق سوخت را نيزجولانگاه فعاليت های خود نمودہ است٠
در حالی که جوانان بیکار بلوچ به خاطر لقمه‌ای نان دست به کارهای کاذب و خطرناکی چون حمل و نقل مواد سوختی می‌زنند، کارگزاران سپاه در مصونیت کامل به جا به جایی عمده‌ی سوخت با تانکرهای نفت کش زميني مشغولند.»

«سپاه پاسداران به سودهای کلان حاصل از شبکه‌ی قاچاق فعلی خود بسنده ننموده و با هدف در اختیار گرفتن کامل معابر و مجاري سوختبری در روز دوشنبه چهارم اسفند ۹۹ در نقطه صفر مرزي به این جوانان شلیک مستقيم نمود سبب کشته و زخمي شدن ده ها نفر از اين خيل عظيم بيکاران گشت و جنايت ديگري را مرتکب گرديد.»

«وقتی مردم داغدیده و معترض سراوان اقدام به تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز در مقابل فرمانداری نمودند، این اقدام آن‌ها با واکنش خشونت‌آمیز مأموران رژیم مواجه شد. مأموران رژیم اقدام به ضرب و جرح مردم، تیراندازی و پرتاب گاز اشک آور و دستگیری تعداد زیادی از مردم معترض نمودند.»

«خشم مردم منجر به در اختیار گرفتن فرمانداری این شهرستان گردید و ھم اکنون نیروهای سرکوب از نواحي ديگر این استان به سوی شهرستان سراوان عزیمت نموده‌اند.»

«جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن همواره به مردم بلوچ، کرد و عرب و ٠٠٠ به عنوان شهروندان درجه‌ی دوم و سوم نگریسته و وجود این مردمان را به عنوان مسأله‌ای امنیتی برای خود تلقی نموده است.»

«نبود زیرساخت‌های اقتصادی پایدار و بیگانه پنداری مردم بلوچ از سوی رژیم باعث شده است که اکثریت قریب به اتفاق جوانان بلوچ از سر بیکاری به این مشاغل کاذب روی بیاورند و روزانه با شلیک مستقیم جانیان رژیم حاکم به خاک و خون کشیده شده و در شعله‌ھای آتش مواد سوختی از بین بروند.»

«”همبستگی براي آزادي و برابري در ایران”؛ “شوراي دموکراسي خواهان ايران” و “کنگرہ مليتهای ايران فدرال” کشتار سوختبران بلوچ توسط رژيم جنايتکار جمهوری اسلامي ايران را محکوم مينمايد وتنها چاره تأمين حقوق مشروع و انساني مردمان سراسر ايران را سرنگونی رژيم جموري اسلامي حاکم که در خلال ۴۲ سال حاکميت ننگين خود جز کشتار و ويراني بوجود نياوردہ است و بجاي آن استقرار نظامي جمهوری، دموکراتيک و فدرال که مديريت توسعه و آباداني هر منطقه توسط مردم همان منطق رقم بخورد؛ ميداند.»