جبهه اهل سنت ایران در بیانیه ای اعدام های اخیر جمهوری اسلامی در بلوچستان را محکوم کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، جبهه اهل سنت ایران در بیانیه ای اعدام های اخیر جمهوری اسلامی در بلوچستان را شدیدا محکوم کرد.

در بیانیه جبهه اهل سنت ایران آمده است: ”جمهوری ولایت فقیه در طول عمر پر از ستم خود، همیشه بعنوان دشمن درجه اول با اهل سنت ایران رفتار نموده است. این دید ضد اسلامی و ضد بشری سبب شده است که رژیم حاکم بر تهران هویت دینی و ملیتی این اقلیت بالای ۳۰ درصدی کشور را نشانه بگیرد.“

در ادامه بیانیه آمده است: ”برای تحقق سیاست فوق که نمونه عریان تروریسم دولتی در قبال شهروندان اهل سنت است، نظام سیستماتیک به میلیتاریزه کردن کم و بیش مناطق اهل سنت، محروم نگه داشتن همه جانبه این قشر در ابعاد مختلف سیاسی، دینی، اقتصادی و علمی دست زده است.“

در این بیانیه ذکر شده است: ”در همین راستا نظام ضد آزادی آخوندیسم، با اتخاذ سیاست حداکثری رعب و وحشت که شامل زندان، شکنجه، اعدام و ترور نیز می‌شود، سعی نموده است که با حذف فعالان حق خواه جامعه اهل سنت ایران راه را برای سیاست ذوب دینی و ملیتی هموار نماید.“

جبهه اهل سنت ایران، ضمن محکوم کردن اعدامهای اخیر بلوچستان که ادامه این سیاست ضد انسانی رژیم است از جمهوری اسلامی خواسته، که به فاشیسم مذهبی و قومی پایان دهد و بداند که پایان سیستم‌های ستم گستر رسوایی دنیوی و اخروی خواهد بود.

در پایان بیانیه جبهه اهل سنت ایران آمده است: ”جبهه اهل سنت ایران، نهادینه شدن یک سیستم دمکراتیک فدرال را برای رفع تبعیضات وارده بر پیکره اهل سنت ایران و خروج از معضلات کنونی کشور تجوز و پیشنهاد میکند.“