با وجود کمبود سرم در میانه پیک پنجم کرونا و نیاز شدید داخلی، بالغ بر ١۵٠٠ تن از این محصول در گمرک دپو شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، مکاتبات گمرک و سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی با گذشت بیش از یک ماه به جایی نرسیده و حجم چشمگیری از سرم‌های وارداتی همچنان به شکل دپو شده در انبارها قرار دارند.

پس از افشای وجود بیش از ۵٠٠ تن سرم در انبارهای گمرک، قرار بر این شد که دادستانی با ورود مستقیم خود در اسرع وقت، ٢٨٠ تن از این محموله را که هنوز قابلیت استفاده داشت، ترخیص کند، اما این وعده نیز عملی نشد و ١٣٠٠ تن سرم دیگر به این انبارها افزوده شد.

در یک ماهه اخیر، چهار شرکت نسبت به واردات بیش از ۱۳۰۰ تن سرم انسان اقدام کردند، اما به دلیل عدم امکان ارائه مجوز وزارت بهداشت، قادر به ترخیص این سرم‌ها نشدند.

با احتساب مجموع ٢٨٠ تن سرم وارداتی قبلی و ١٣٠٠ تنی که در یک ماهه گذشته وارد گمرک شده است، هم‌اکنون ١۵٨٠ تن از این محصول پزشکی-بهداشتی در گمرک دپو شده و تکلیف آن مشخص نیست.