پرسنل بیمارستان خاتم به دلیل کمبود اکسیژن هوا بیماران را بیهوش می کنند.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، ناکارآمدی جمهوری اسلامی باعث کمبود کپسول اکسیژن هوا در بیمارستان خاتم #پهره شده است.

گفته می شود پرسنل این بیمارستان به دلیل نبود کپسول اکسیژن هوا بیمارانی که مشکل تنفسی دارند را بیهوش می کنند.

بنابر اعلام منابع مطلع، بیمارانی که در بخش آی سی یو بیمارستان خاتم #پهره بستری هستند را با تزریق آمپول بیهوش کرده اند.

با توجه به شیوع دوباره کرونا در بلوچستان و افزایش آمار بیماران حاد تنفسی، کمبود کپسول اکسیژن موجب نگرانی خانواده های بیماران شده است.

بی کفایتی جمهوری اسلامی و عدم توجه به جان و سلامت شهروندان وضعیت بهداشتی و درمانی را در بیمارستان های بلوچستان وخیم کرده است.