آمار مبتلایان به ویروس کرونا در بلوچستان همچنان در حال افزایش و بر نگرانی شهروندان افزوده است.

به گزارش رصد بلوچستان، وضعیت کرونایی در بیشتر شهرهای بلوچستان به حالت قرمز درآمده است و با این حال صف های کرونایی که توسط جمهوری اسلامی تشکیل شده اند همچنان ادامه دارند.

در بسیاری از شهرهای بلوچستان صف کالاهای اساسی و به نام طرح تنظیم بازار بدون رعایت پروتکل های بهداشتی ایجاد شده است.

جمهوری اسلامی از یک سو شهروندان را به عدم تجمع و ازدحام در اماکن مختلف دعوت می کند و از سوی دیگر خود عامل ایجاد صف ها و شلوغی ها است.

به گفته قاسم میری علی آباد، معاون دانشگاه علوم پزشکی #دزاپ، در چند روز اخیر به موازات افزایش ناگهانی موارد ابتلاء به کرونا تعداد موارد بستری در بیمارستان‌ها نیز افزایش یافته به نحوی که بیش از سی درصد تخت های بستری کرونا پر شده است.

با توجه به وضعیت بغرنج و نگران کننده شیوع دوباره کرونا، جمهوری اسلامی تاکنون اقدامی در دستور کار خود نداشته است و با بی تفاوتی نسبت به جان و سلامت شهروندان با این بحران برخورد می کند.