جمهوری اسلامی اقدامی برای توزیع نفت سفید در فصل زمستان برای شهروندان نصرآباد در دستور کار ندارد.

به گزارش رصد بلوچستان، در سایه اهمال کاری مسئولین، مردم شهرستان #نصرآباد به دلیل نبود نفت و گاز در فصل سرما به شدت در مضیقه قرار دارند.

جمهوری اسلامی با ناکارآمدی خود شهروندان را در زمستان و همراه با شیوع کرونا با چالش های مختلفی گرفتار کرده است.

شهروندان شمال بلوچستان به دلیل عدم توزیع به موقع نفت سفید توسط جمهوری اسلامی به شدت ناراضی هستند.

یکی از شهروندان در این مورد گفت: ”ما چه گناهی کردیم که در فصل سرد سال بدون فراهم کردن امکانات توسط جمهوری اسلامی در تنگنا قرار بگیریم.“

این شهروند افزود: ”ما باید منازل خود را گرم نگه داریم و افرادی که کودک در خانه دارند مجبورند ۲۴ ساعت از نفت و گاز و با استفاده از وسایل گرمایشی آنها را روشن کنند که نبود نفت سفید وضعیت را نگران کننده کرده است.“

لازم به ذکر است، مردم بلوچ در مملکت بلوچستان به لطف جمهوری اسلامی از ابتدایی نیازهای خود محروم هستند.