پزشکان بیمارستان ایرانمهر سراوان از معاینه بیماران مراجعه کننده خودداری می کنند.

به گزارش رصد بلوچستان، پزشکان بیمارستان ایرانمهر #سراوان با عدم ویزیت و معاینه بیماران مراجعه کننده آنها را در بلاتکلیفی و در وضعیت حاد کرونایی به حال خود رها می کنند.

بیمارستان ایرانمهر #سراوان که به تازگی تاسیس شده، پزشکان با نبود مدیریت مناسب مسئولین حاضر به ویزیت بیماران نیستند.

یکی از شهروندان سراوان در این مورد گفت: “پزشکان به بیماران وقت نمی دهند و تنها یک الی دو ساعت اقدام به ویزیت و معاینه بیماران می کنند.”

این شهروند افزود: “پزشکان روزانه ده بیمار را ویزیت و معاینه می کنند و پس از آن از مطب خارج شده و از معاینه دیگر مراجعه کنندگان خودداری می کنند.”

یکی دیگر از شهروندان #سراوان ضمن انتقاد از بی تفاوتی مسئولین گفت: “در شرایط حاد کرونایی به همراه شلوغی و ازدحام جمعیت در بیمارستان که آلودگی آن بیش از مکان های دیگر است، بی تفاوتی پزشکان می تواند جان و سلامت شهروندان را تهدید کند.”