آسفالت محور سراوان به خاش نامناسب و خطر آفرین است.

به گزارش رصد بلوچستان، آسفالت محور #سراوان به #خاش که یکی از جاده های شلوغ و پر تردد است به دلیل نامناسب و دارا بودن آن به چاله های بزرگ خطر آفرین است.

آسفالت این محور به دلیل وضعیت نامناسب و چاله های بزرگ وخطرناک می تواند جان و سلامت سرنشینان خودروهای عبوری را در معرض خطر قرار دهد.

این در حالیست که وضعیت این جاده از سمت #سراوان و ۵ کیلومتر مانده به شهر #گُشت وضعیتی به مراتب بدتر دارد.

شهروندان گشت غفلت و بی تفاوتی مسئولین مربوطه را عامل عدم تعمیر و بازسازی آن عنوان کرده اند.

همچنین شهروندان این منطقه خواستار رسیدگی هر چه سریع تر این موضوع و ترمیم و بازسازی این مسبر مواصلاتی هستند.