نیروهای بومی در کهنوج مملکت بلوچستان، با وجود نمرات قابل قبول، از جذب و استخدام آنها خودداری شده و نیروهای غیربومی جایگزین آنها شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با تبعیض علنی علیه مردم بلوچ، از استخدام آنها در آموزش و پرورش شهرستان #کهنوج خودداری شده است.

گفته میشود، در جذب نيروهای آزمون استخدامی در غرب مملکت بلوچستان بویژه در شهرستان #کهنوج تبعیض رخ داده است و نيروهای بومی بلوچ با وجود دارا بودن نمره علمی بالا در آزمون و رسيدن به حدنصاب لازم، در مصاحبه رد شده اند و اكثرا نيروهای غير بومی برای این مناطق جذب شده اند.

شكرالهي نماینده پنج شهرستان در غرب مملکت بلوچستان گفته، اين بی عدالتی كه صورت گرفته را از طريق مديركل آموزش و پرورش استان پيگيری كرده و رضایی مديركل آموزش و پرورش استان كرمان اعلام كرده كه موضوع را بررسی خواهد كرد.

اينكه يک متقاضی در شرايط كاملا نابرار آموزشی در #کلاگنج، #كهنوچ، #منوجان، #رودبار_جنوب و #فارياب مملکت بلوچستان نسبت به ساير شهرهای استان كرمان در يک رقابت بتواند بالاتر از حدنصاب را در آزمون علمی كسب نمايد اما در مصاحبه رد شود عملی دور از عدالت است.

لازم به ذکر است، تبعیض علیه ملت بلوچ نه تنها در غرب مملکت بلوچستان بلکه در شهرستان #نصرآباد (زابل) نیز صورت گرفته و مسئول حوزه امتحانات آزمون اقدام به پاسخگویی به برگه های دانش آموزان زابلی کرده است.