در سایه بی کفایتی جمهوری اسلامی تنها در روستای آزاتی شهرستان راسک ۱۴۰ نفر شناسنامه ندارند.

به گزارش رصد بلوچستان؛ با گذشت بیش از ۴۳ سال از حاکمیت جمهوری اسلامی بسیاری از مردم بلوچ همچنان فاقد شناسنامه و از دسترسی به خدمات ضروری محروم هستند.

نصیر بلوچ‌زاده، عضو شورایاری و دهیار روستای آزاتی لیستی از وضعیت افراد بی شناسنامه این روستا را تهیه کرده که در سرشماری سال ۹۵ از حدود ۷۰۰ نفر، تنها نام ۳۲۷ نفر در این لیست ثبت شده که با توجه به این لیست آمار کنونی هم تمام آمار بی شناسنامه های این روستا را شامل نمی شود.

طبق آمارهای حکومتی، بلوچستان‌ و‌ سیستان با آمار رسمی ۵۵ هزار بی‌شناسنامه و آمار غیررسمی بیش از این تعداد، رتبه اول بی‌شناسنامه‌ها در جغرافیای ایران را دارد اما با این وجود هیچ اقدامی درستی برای رفع معضل بی شناسنامه ای در بلوچستان توسط مسئولین جمهوری اسلامی صورت نگرفته است.