آمار مبتلایان به کرونای جهش یافته انگلیسی در بلوچستان همچنان در حال افزایش است و بیشتر شهرها به حالت قرمز درآمده اند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی با اقدامات و مدیریت ضعیف و ناکارآمد، عامدانه باعث شیوع دوباره و گسترده ویروس جهش یافته کرونا در شهرهای جغرافیای ایران بویژه بلوچستان شده است.

براساس آمار منتشر شده مقامات جمهوری اسلامی، ۶۰ درصد از آمار مبتلایان جدید شناسایی شده در بلوچستان مربوط به کرونای جهش یافته است.

همچنین موارد مثبت شناسایی شده جدید در بلوچستان نسبت به دو هفته گذشته افزایش دو برابری داشته است.

با توجه به وضعیت بحرانی موجود، صف های کرونایی در سایه مدیریت جمهوری اسلامی بدون رعایت پروتکل ها در شهرهای بلوچستان همچنان در جریان است.

جمهوری اسلامی به دلیل عدم توان در مدیریت مملکت، شهروندان را به شدت نگران کرده و آنها را در مضیقه قرار داده است.