جمهوری اسلامی با اجاره دادن دریای بلوچستان به چینی ها، صیادان بلوچ را در وضعیت ناگواری قرار داده است.

به گزارش رصد بلوچستان، با اجاره دادن دریای بلوچستان توسط جمهوری اسلامی به چین و جارو کردن آن، بسیاری از ماهیگیران بلوچ به دلیل از بین رفتن آبزیان بیکار شده و وضعیت معیشتی نامناسبی دارند.

حضور شناورهای چینی در دریای بلوچستان از سال ۹۴ آغاز شد. در ابتدا تنها چند فروند شناور با طول تقریبی ۴۰ متر و با امکانات صید در آب‌های عمیق فعالیت می‌کردند اما به تدریج تعداد آنها افزایش پیدا کرد و در سال‌های اخیر بیش از ۳۰۰ فروند شناور در نزدیکی سواحل #کنارک، #چابهار و … به صید مشغول بوده‌اند.

چینی‌ها قراردادی در قالب اجاره بلندمدت با شیلات دارند و از فناوری صید ماهی در عمق ۲۰۰ متری برخوردارند که این فناوری در میان شناور‌های صیادی ایران وجود ندارد و به همین خاطر کشتی‌های چینی برای صید به اجاره یا به تملک ایرانی‌ها در آمده است.

بر اساس گفته‌های شاهدان عینی بندر #کنارک، شناورهای چینی که در حال جابه‌جایی و بارگیری تعداد بی‌شماری بشکه‌های حاوی انواع مروارید صید شده در این منطقه بوده‌اند، رویت شده‌اند.

شنیده‌ها حاکی از آن است که این شناورها حتی مجوز صید ۲.۵ تن بال کوسه از ادارات مربوطه دریافت کرده‌اند. این میزان بال کوسه مساوی با نابودی بیش از ۲۰ هزار قطعه کوسه‌ماهی است.

عبدالله عارف مدیر کمپین فعالین بلوچ، در مصاحبه ای با DUSC گفت: “مجوزهای ماهیگیری که توسط دستگاه های دولتی ایران به چینی ها داده شده به محیط زیست دریایی و صخره های مرجانی صدمات زیادی وارد کرده است و به کاهش وحشتناک ذخایر ماهی در دریای بلوچستان منجر شده است.”

عبدالله عارف در ادامه خاطرنشان كرد كه توافق چين و ايران نيز باعث تخريب محيط زيست در بلوچستان خواهد شد.

وی افزوده است که این موضوع بر جمعيت بلوچ بومی به دليل آلودگی و تخریب زيست محیطی و نبود فرصت های شغلی تاثير خواهد گذاشت و آنها مجبور به مهاجرت خواهند شد.