افزایش سرسام آور اجاره خانه در کنار تورم و اوضاع بد معیشتی، شهروندان دزاپ را به شدت نگران کرده است.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، افزایش چشمگیر اجاره بها در وضعیت بد معیشتی و اقتصادی، شیوع گسترده ویروس کرونا و رکود در کسب و کار، شهروندان #دزاپ را به شدت نگران کرده است.

بسیاری از مستاجران در #دزاپ با جمله «افزایش اجاره بها» در روزهای اخیر روبرو شده اند. بازار فروش، رهن و اجاره مسکن سر به فلک کشیده و بسیاری از شهروندان توان پرداخت هزینه ها را ندارند.

یکی از اهالی #دزاپ در این مورد گفت: «حدود ۷۰ درصد از شهروندان در #دزاپ زیرخط فقر قرار دارند و حتی توان تامین نیازهای روزانه خود را ندارند، پرداخت اجاره بهای میلیونی جای خود دارد.»

این در حالیست که مسئولین بارها قول پیگیری و رفع این مشکل را داده اند، اما با وجود تمام وعده ها و با وجود خالی بودن بسیاری از واحدهای مسکونی، تاکنون اقدامی انجام نشده است.

از سال گذشته تاکنون نرخ اجاره بها در دزاپ رشد چند برابری داشته است؛ اما به دلیل مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی و بی تفاوتی نسبت به نیازهای شهروندان، اقدامی صورت نگرفته است.

لازم به ذکر است، در اوایل انقلاب در سال ۵۷، خمینی وعده داده بود که برای شهروندان خانه می سازد و آب و برق را مجانی می کند؛ از این وعده بیش از ۴۲ سال گذشته است.