احمدعلی موهبتی تلویحا خبر از تقسیم استان پس از انتخابات نمایشی ریاست جمهوری داد.

به گزارش رصد بلوچستان، روز پنج شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰، مقامات جمهوری اسلامی خبر از بررسی تقسیم بلوچستان به ۴ استان در مجلس شورای اسلامی دادند. به دنبال انتقاد شهروندان بلوچ، استاندار غیربومی بلوچستان گفته که بلوچستان دیر یا زود باید تقسیم شود.

بررسی طرح تقسیم بلوچستان قرار بود روز شنبه ۸ خرداد ماه با حضور اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، استاندار غیربومی، شورای تامین استان و مرکز پژوهش ها در مجلس انجام شود.

به دنبال اعتراض گسترده اقشار مختلف ملت بلوچ و فراخوان هایی جهت اعتراض به تقسیم بلوچستان، موهبتی استاندار غیربومی استان پس از پایان ساعات ادارای با انتشار بیانیه ای گفت که «فعلا هیچ برنامه ای برای تقسیم بلوچستان نداریم.»

استاندار غیربومی بلوچستان تصریح کرده «ما در روزهای پایانی دولت روحانی چنین برنامه و تصمیمی نداریم اما دیر یا زود بلوچستان باید تقسیم شود و شکی در آن نیست.»

کنشگران بلوچ معتقدند که جمهوری اسلامی آماده است تا پس از پایان انتخابات و به کرسی نشستن ابراهیم رئیسی در سمت ریاست جمهوری بلوچستان را به چهار استان تقسیم کند.

تقسیم بلوچستان طرحی است که جمهوری اسلامی علت عقب ماندگی و محرومیت در آن را وسعت استان قلمداد می کند.

اما فعالین بلوچ بر این باورند که تقسیم بلوچستان جهت رفع عقب ماندگی، محرومیت و توسعه یک بهانه برای هویت زدایی ملی و فرهنگی ملت بلوچ است؛ چنانچه بسیاری از مناطق بلوچستان در سال های گذشته به بهانه عمران و آبادانی به استان های خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان الحاق شدند اما وضعیت مردمان بلوچ در آن مناطق بهتر نشده هیچ، بلکه به مراتب بدتر شده است.