یک پایگاه خبری نزدیک بە سپاه پاسداران با انتشار تصویری از آخرین وضعیت پیش از مرگ پاسدار حق‌بین از ابهامات دو روز گذشتە پردە برداشت.

به گزارش رصد بلوچستان، پاسدار محمدعلی حق‌بین از فرماندهان سپاه قدس گیلان و مشاور فرمانده نیروی زمینی سپاه در جریان حمله هوایی هفته گذشته اسراییل در حومه دمشق در سوریه ابتدا زخمی و پس از چند روز جان خود را از دست داده است.

بە فاصلەی کوتاهی از تناقض‌گویی‌ها در مورد مرگ جانشین فرماندە سپاه قدس، انتشار آخرین تصویر از مصدومیت شدید محمدعلی حق‌بین توسط یک وب‌سایت داخلی و متعاقب آن، حذف این تصویر، ابعاد تازەای بە پرسمان رویکرد پنهان‌کارانەی جمهوری اسلامی بخشید.

روز ٢٩ فروردین، دو روز قبل از مرگ پاسدار حق‌بین، وب‌سایت داخلی ٨ دی با انتشار تصاویری، خبر عیادت فرماندە سپاه قدس گیلان از پاسدار حق‌بین را منتشر کردە بود کە این تصویر، پس از انتشار توسط وب‌سایت “العربیە” از صفحەی خبر این وب‌سایت نزدیک بە سپاه پاسداران حذف شد.

تصویر پاسدار حق‌بین نشان از جراحت و مصدومیت شدید از ناحیه کمر به پایین است. بانداژ کامل هردو پای حق‌بین از بالا تا انگشتان وی نشان می‌دهد که او در یک انفجار آسیب جدی دیده است. احتمال می رود این جراحت مربوط به حملات هفته گذشته ارتش اسراییل در سوریه باشد.

انتشار این تصویر کە بە نوعی یک افشاگری ناخواستە تلقی می‌شود، پس از آن می‌آید کە تناقض‌گویی‌های مقامات جمهوری اسلامی در مورد مرگ پاسدار حجازی؛ فرضیەی پنهان‌کاری و حذف فیزیکی وی را مطرح کرد.