خبرگزاری معتبر عربی الحدث گزارش کشته شدن حجازی توسط خبرگزاری رصد بلوچستان را تایید کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، پاسدار حجازی جانشین فرمانده قدس سپاه که رسانه های جمهوری اسلامی مرگ او را سکته قلبی عنوان کرده بودند، در یمن کشته شده است.

خبرگزاری رصد بلوچستان اولین رسانه در جغرافیای ایران بود که مرگ پاسدار حجازی را در یمن و توسط ائتلاف سعودی گزارش کرده بود.

خبرگزاری عربی الحدث ضمن تایید گزارش رصد بلوچستان نوشته است: ”پاسدار حجازی جانشین سرکرده سپاه قدس در یمن کشته شده است.“

‏به گزارش رسانه ‌های عربی، پاسدار حجازی مسوول پرونده یمن در سپاه قدس پاسداران بوده است و بنابر برخی اطلاعات بدست آمده، او در یمن به کشته شده است.»