در سایه ناکارآمدی و تبعیض جمهوری اسلامی، کشاورزی شهرستان دشتیاری به علت کمبود آب در حال از بین رفتن است.

به گزارش رصد بلوچستان، دو سد #پیشین و #زیردان که ظرفیت آبی آنها نیز تکمیل است، مسئولین با فشارهای سپاه پاسداران حاضر به رهاسازی آب آنها نیستند و کشاورزی شهرستان #دشتیاری در حال نابودی است.

این دو سد که با بارندگی سال های گذشته سرریز شده و ظرفیت آنها تکمیل شده بود، در سایه ناکارآمدی و تبعیض جمهوری اسلامی، آب آن بلااستفاده در حال تبخیر شدن است.

این در حالیست که مردم و کشاورزان شهرستان #دشتیاری با کمبود شدید آب مواجه هستند، اقدامی برای رهاسازی آب دو سد #زیردان و #پیشین انجام نمی شود.

کشاورزان ضمن انتقاد از جمهوری اسلامی و معین الدین سعیدی خواستار رسیدگی هر چه سریع تر به این موضوع شدند.

یکی از کشاورزان در این مورد به گزارشگر رصد گفت: “عدم رهاسازی آب دو سد می تواند زندگی و سرمایه گذاری های کشاورزان شهرستان #دشتیاری را نابود کند و باعث مخاطرات زیست محیطی و می تواند کانون ریزگردها در آینده شود.”

این کشاورز افزود: “شغل اصلی مردم #دشتیاری کشاورزی است که جمهوری اسلامی در حال گرفتن آن از مردم است که باعث می شود بسیاری از مردم با ناکارآمدی و سوءمدیریت جمهوری اسلامی بیکار شوند.”

در این راستا اهالی شهرستان #دشتیاری با نوشتن نامه ای به معین الدین سعیدی خواستار رسیدگی هر چه سریع تر به این موضوع شدند.