گزارش فرانس ۲۴ از خیانت جدید جمهوری اسلامی به مردم ایران: «تحقیقات نشان می‌دهد قطعی برق عظیم در ایران به‌دلیل تجارت مزارع بیت‌کوین چینی است.»

به گزارش رصد بلوچستان، تلویزیون فرانس۲۴ روز ۱۳ بهمن خبر داده، تحقیقات در مورد ایران نشان می‌دهد که قطعی برق عظیم در جغرافیای ایران به ‌دلیل تجارت مزارع بیت‌کوین چینی است. اکثر این مزارع در ایران متعلق به شرکتهای چینی است که حضور خود را تا حدممکن مخفی می‌کنند.

تحقیقاتی که توسط سردبیری فرانس ۲۴ انجام شده این ردها را پیدا کرده است.

بیت‌کوین ارز اینترنتی است که ارزش آن به‌سرعت در حال گسترش است. بیت‌کوین امروزه به کمی بیش از ۲۷۰۰۰ یورو تجارت می‌شود ولی تولید آن پرهزینه است و به هزاران کامپیوتر و سیستم‌های زنجیره‌ ای خنک کننده در مراکزی موسوم به مزارع بیت‌کوین نیاز دارد.

آن کشورهایی که در آنها مزارع بیت‌کوین ایجاد می‌شود سودمندترین هستند که مانند مورد ایران تولید برق در آنها به‌وفور یا با هزینه پایین وجود دارد. برخی از شرکتهای چینی به‌سرعت از این فرصت استفاده کرده و در تولید بیت‌کوین در ایران سرمایه‌گذاری کردند. ولی امروزه با ۲ مشکل مواجهند. با قطعی برق و افزایش احساسات ضد چینی در میان بخشی از مردم ایران که چین را حامی اصلی حکومت مذهبی می‌دانند که بر این کشور حکومت می‌کند.

تنها کسانی که روابطی قوی با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دارند می‌توانند این مزارع بیت‌کوین را تأسیس کنند.