کارگران روزمزد مقابل تامین اجتماعی دزاپ تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز ۱۳ بهمن ماه ۹۹، شماری از کارگران روز مزد با در دست داشتن بنرهای اعتراضی نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی و بیکاری در مقابل تامین اجتماعی تجمع کردند.

این کارگران بنرهایی که به دست داشتند شعارهایی چون “فریاد کارگران گرسنه” “بیکاریم” و “انقلاب گرسنگان” در آن درج شده بود.

آنها در ویدیویی که از خود منتشر کرده درباره مشکلات کاری و معیشتی خود صحبت کردند.

یکی از کارگران در این مورد گفت: “از صبح اول وقت برای کار به فلکه ها می رویم و تا ظهر و برخی اوقات تا بعد از ظهر کار گیرمان نمیاد.”

این کارگر افزود: “به دلیل مخارج سنگین و اجاره خانه وضعیت اسفباری را متحمل هستیم و در شرایط نابسامانی به سر میبریم که هیچ ارگانی پاسخگوی ما نیست.”

لازم به ذکر است، هفته گذشته نیز شماری از کارگران روزمزد بلوچ در محل کار خود نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی و بیکاری اقدام به تجمع کرده بودند.