کارگران معدن آسمینون منوجان مملکت بلوچستان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، محور منوجان_بندرعباس را مسدود کردند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، صبح روز ۱ آذر ماه ۱۴۰۰، محور #منوجانبندرعباس توسط کارگران معدن آسمینون #منوجانمملکت_بلوچستان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان مسدود شد.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، این محور به طور کامل توسط کارگران معترض مسدود شده است.

پیشتر نیز کارگران معدن آسمینون #منوجانمملکتبلوچستان از روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان به مدت ۴ روز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

کارگران معترض در اعتراضات اردیبهشت ماه نیز با مسدود کردن محور #کهنوج_بندرعباس در یکی از تونل‌های این محور تحصن کرده بودند.

در سال گذشته میلادی ۴۳ گزارش در خصوص نقض حقوق کارگران شامل مواردی همچون مرگ بر اثر عدم رعایت ایمنی توسط کارفرمایان، بازداشت، اعتصاب به خاطر عدم دریافت حق الزحمه، اعتراض به دلیل عدم دریافت معوقات مزدی و اعتراض به خاطر عدم استخدام نیروهای بومی منتشر شده است.