شماری از شهروندان شهرستان چابهار در اعتراض به احداث مجتمع فولاد دست به تجمع اعتراضی زدند. معترضان می گویند این زمین ها متعلق به آنهاست و دولت زمین آنها را مصادره کرده و قصد دارد مجتمع فولاد را در آن مکان احداث کند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز جمعه ۱ اسفند ماه ۹۹، شماری از شهروندان #چابهار که زمین های کشاورزی و مسکونی آنها به بهانه اراضی ملی مصادره شده دست به تجمع زدند.

بنا به گفته مقامات، قرار است در این مکان‌ها مجتمع فولاد بنا شود.

برای احداث این مجتمع فولاد، تفاهم نامه ای نیز بین سازمان منطقه آزاد چابهار و شرکت فولاد سترگ پارس شرق امضا شده است.

به اعتقاد شهروندان معترض که از ساکنان منطقه #کچو، #گورانکش و #پلانی هستند، احداث پروژه مجتمع فولاد با ظرفیت ۱۰ میلیون تن، بدون در نظر گرفتن به فاصله حریم صنایع آلاینده، نقض حق زیست انسانی است.

به گفته این شهروندان، «مرجع تایید آلایندگی صنایع، سازمان محیط زیست است، اما سازمان منطقه آزاد چابهار بدون مجوز زیست محیطی و نظر کارشناسی، زمین های کشاورزی و مسکونی مردم را به غیر واگذار کرده و در حال تدارک احداث مجتمع فولاد در این منطقه است.»

این شهروندان معترض در ادامه گفته‌اند «کشورهای توسعه یافته به دلیل آلایندگی شدید صنایع فولاد به دنبال انتقال آنها از کشور و قاره های خود به نقاط دیگر هستند اما در ایران، ما به کدام سمت می رویم؟»