جوانان آزادیخواه میرجاوه انتصابات نمایشی رژیم را تحریم کردند.

جمعی از جوانان میرجاوه با ارسال پیام به رصد بلوچستان گفتند: « ما جوانان میرجاوه و روستای جون آباد با خود عهدی بستیم لذا دراین دوره انتصابات از پیش تعیین شده شرکت نمی کنیم و تا احقاق حقوق ضایع شده استقامت خواهیم نمود.»