پیمانکاران طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان با حفر چاله‌های متعدد، اراضی کشاورزان هیرمند را تخریب کرده‌اند.

به گزارش رصد بلوچستان، حفر چاله‌های متعدد توسط پیمانکاران طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان در زمین‌های کشاورزی اهالی روستای خمک از توابع شهرستان هیرمند، سبب تخریب این زمین‌ها شده است.

گزارش شده است طبق توافق شفاهی مقرر گردیده بود با اجرای این طرح هیچگونه خسارتی به مزارع وارد نشود.

یک منبع مطلع در این باره به گزارشگر رصد گفت: “در سایه نبود نظارت، پیمانکاران برای لوله‌ها، چاله‌های متعددی در مزارع حفر کرده‌اند. پس از حفر چاله‌ها، پیمانکاران هیچگونه اقدامی جهت پرکردن آنها انجام نداده‌اند و چاله‌ها به همان صورت باقی مانده است.”

در طرح ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان مقرر شده بود که از بین ۱۵۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت در این منطقه، ۴۶ هزار هکتار به وسیله انتقال آب از چاه نیمه، آبیاری شد.

فاز اول این طرح ناقص در سطح ٣٢ هزار هکتار در خرداد ماه ١٣٩٩ با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسیده بود.

روز ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، ۱۴ هزار هکتار باقی مانده از طرح ۴۶ هزار هکتاری آبرسانی به دشت سیستان از طریق ارتباط تصویری با حضور حسن روحانی و بدون توجه به نواقص و گلایه های کشاورزان به بهره برداری رسید.