روز گذشته ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران بنیاد مسکن با یورش به حاجی آباد واقع در شیرآباد زاهدان اقدام به تخریب منازل مردم بلوچ کردند.

یورش ماموران و تخریب منازل بدون حکم قضایی صورت گرفته است.

گفتنی است با دستور علی خامنه ای برای تصرف سواحل مکران، طرح سنگین تصرف نظامی و امنیتی زمین های مردم بلوچ و تخریب منازل به شیوه های مختلف در جریان است.