دادستانی کنارک به همراه ماموران انتظامی منازل کپری سیلزدگان زرآباد را تخریب و سه شهروند را که مانع تخریب شده بودند، بازداشت کرد.

تکمیلی/ به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، صبح امروز ۳ بهمن ماه ۹۹، دادستانی #کنارک با همکاری ماموران انتظامی، منازل کپری سیلزدگان بلوچ در شهرک #جُهلو بخش #زرآباد شهرستان #کنارک را با خاک یکسان کرده و سه شهروند بلوچ که مانع این کار شده بودند را ماموران امنیتی با ضرب و شتم بازداشت کرده و با خود بردند.

هویت افراد بازداشت شده “ایوب و امین عیدوزهی” و “اسلام رشیدی نژاد” عنوان شده است؛ این سه شهروند پس از بازداشت به شدت توسط ماموران امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از ناحیه دست و پا به شدت آسیب دیدند که با وساطت ریش سفیدان آزاد شدند.

این شهروندان در سیل سال گذشته خانه و کاشانه خود را از دست داده و روستای آنها به نام شهردر به طور کامل از بین رفته است؛ این در حالیست که از جانب ارگان های مربوطه اقدامی برای حمایت ساکنان آن انجام نشده و مجبور به ساخت آلونک و منازل کپری شدند که دادستانی نیز آنها را تخریب کرد.

یک منبع مطلع به گزارشگر کمپین در این مورد گفت: ”صبح امروز ۳ بهمن ماه ۹۹، دادستانی کنارک به همراه ماموران انتظامی زرآباد به این سیلزدگان یورش برده و با لودر منازل کپری آنها را تخریب کردند.“

این منبع افزود: ”بر اثر این یورش، سه شهروند که مانع تخریب منازل کپری شده بودند نیز توسط نیروهای انتظامی با ضرب و شتم بازداشت شده که با وساطت ریش سفیدان آزاد شدند.“

در حالی منازل کپری شهروندان بلوچ سیلزده تخریب شده که آنها در این سرمای سوزناک که احتمال سرد شدن هوا در روزهای آینده نیز پیش بینی شده، سر پناهی ندارند.

دادستانی کنارک علت تخریب منازل کپری سیلزدگان را اراضی ملی خواندن این زمین ها عنوان کرده است.

به گفته اهالی روستای شهردر که در سیل سال گذشته منازل آنها به طور کامل تخریب شد، تاکنون هیچ اقدام و حمایتی از آنها توسط ارگان های حکومتی انجام نشده بلکه بالعکس منازل کپری را نیز با تخریب از آنها گرفتند.