با اولین بارندگی و طغیان رودخانه ها، پل ده ماتون رودان مملکت بلوچستان تخریب شده است.

به گزارش رصد بلوچستان، پل ارتباطی #دهماتون، #فارغسهمیلان و #آبگزان #رودان مملکت بلوچستان، ۱۲ سال پیش پس از بهره برداری با اولین طغیان رودخانه به طور کامل تخریب شد و تاکنون ترمیم و بازسازی نشده است.

به گفته پیمانکار علت تخریب، تغییر نقشه از سوی اداره راه و شهرسازی وقت بوده است.

با تغییر نقشه از سوی اداره راه و شهرسازی، پل سه دهنه روستا در نهایت کوچکتر و یک دهنه ساخته و با اولین بارندگی به طور کامل تخریب شده است.

تخریب پل و عدم ترمیم و بازسازی آن خسارت های مالی و جانی زیادی را به شهروندان این منطقه وارد کرده است.

تصادفات بسیاری در این منطقه رخ داده که منجر به فوت یک نفر نیز شده است.

به دلیل بی تفاوتی جمهوری اسلامی، این مسیر خاکی و برای آبنمای آن نیز تاکنون اقدامی انجام نشده و اداره کل راه و شهرسازی استان نیز گفته، تنها وظیفه ساخت آن را بر عهده داشته و مسئولیتی در قبال ترمیم آن ندارد.

همچنین اداره کل راه و ترابری و حمل و نقل جاده ای استان نیز می گوید که این پل در دوران این سازمان ساخته نشده است.

با توجه به پیگیری های مکرر مردمی به نهادهای مختلف و حتی نامه نگاری به قوه قضائیه، تاکنون اقدامی انجام نشده و مسئولین حاضر به پاسخگویی به مردم این منطقه نشدند.