یک روحانی بلوچ پس از هشت سال بازداشت، در زندان مرکزی دزاپ اعدام شد.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز چهارشنبه ۱ بهمن ماه ۹۹، یک روحانی بلوچ به نام حافظ “عبدالستار آنشینی” فرزند عبدالغنی اهل #خاش، در زندان مرکزی #دزاپ پس از هشت سال بازداشت اعدام شد.

حافظ عبدالستار هشت سال پیش به اتهام قتل بازداشت شده بود.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر کمپین گفت: ”ماموران امنیتی هشت سال پیش به اتهام قتل یک شهروند، حافظ عبدالستار را بازداشت کردند.“

این منبع در ادامه گفت: ”حافظ عبدالستار بی گناه بوده و قتل را افراد دیگری که با او رابطه و رفت و آمد داشته انجام دادند که با فرار آنها، ماموران امنیتی وی را بازداشت کردند.“

این منبع افزود: ”مسئولین زندان #دزاپ روز سه شنبه ۳۰ دی ماه با خانواده عبدالستار تماس گرفته و اعلام کردند که برای آخرین ملاقات به این زندان مراجعه کنند.“

جسد این روحانی بلوچ روز چهارشنبه پس از اعدام به خانواده تحویل داده شده است.

در طول یک ماه اخیر، اعدام شهروندان بلوچ در زندان مرکزی #دزاپ افزایش چشمگیری داشته است؛ دستکم ۱۳ شهروند بلوچ که برخی از آنها روحانی اهل سنت بوده حکم اعدام آنها اجرا شده است.