سپاه پاسداران همچنان برای کاهش نسل و عقیم سازی زنان و مردان بلوچ در حال اعزام تیم های پزشکی خود به بلوچستان است.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، معاونت بهداری سپاه شهرستان چابهار و حوزه بسیج عالی #کمب از استقرار یک تیم پزشکی اعزامی توسط سپاه پاسداران به حاشیه شهر چابهار خبر داده است.

این تیم به بهانه خدمت رسانی به شهروندان بلوچ در شهرستان #چابهار در روستای #کمب و در مدرسه فکوری مستقر شده است.

تیم اعزامی سپاه به بلوچستان شامل پزشکان دندانپزشکی، عمومی و زنان و زایمان است.

همچنین در روزهای اخیر دو تیم پزشکی متلعق به سپاه پاسداران در #میرجاوه و #نگور مستقر شده بودند.

در این تیم پزشکی سپاه یک تیم مختص زنان و زایمان است که با توجه به افشاگری های پیشین در مورد عقیم سازی زنان و کاهش نسل به بلوچستان اعزام شده اند.

در روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی و علم الهدی و دیگر امامان جمعه ولایی جمهوری اسلامی نسبت به افزایش جمعیت اهل سنت و ملت بلوچ ابراز نگرانی کرده بودند.

در این راستا سپاه و جمهوری اسلامی برای کنترل افزایش جمعیت در بلوچستان اقدام به اعزام تیم های پزشکی زنان و زایمان جهت عقیم سازی و کاهش نسل در منطقه کرده است.

پزشکان متعهد و مجرب بلوچ از مراجعه مردم به این تیم های پزشکی وابسته به سپاه هشدار دادند و خواستند تا جهت درمان به آنها مراجعه نکنند.