دو طائفه صلاح زهی و بلوچ پس از ۲۶ سال نزاع و اختلاف در شهرستان گیه صلح کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، جمعی از علما و ریش سفیدان بلوچ با آگاهی روزافزون خود و در راستای اتحاد و یکپارچگی ملت بلوچ و با پیگیری و میانجیگری، دو طایفه صلاح زهی و بلوچی را که سال ها با هم اختلاف و نزاع داشتند، با یکدیگر صلح و سازش کردند.

این جلسه صلح و سازش در مسجد جامع #داروکان شهرستان #گیه انجام شده است.

همچنین در اثر این اختلافات بین دو طایفه، ۲ نفر نیز کشته شده بودند.

صلح و سازش و اتحاد مردم بلوچ با یکدیگر، سپاه پاسداران را به شدت نگران کرده است.

بسیاری از مردم بلوچ بر این باورند که این اختلافات بین مردم بلوچ توسط سپاه پاسداران انجام می شوند و نیروهای امنیتی با توزیع اسلحه بین مردم بلوچ آنها را تشویق به کشتن برادران خود می کنند.

فعالین مدنی بلوچ از مردم خواستند تا نسبت به اقدامات فراقانونی سپاه پاسداران و ایجاد اختلاف و تفرقه توسط آنها بسیار هوشیار باشند و خود را در دام آنها گرفتار نکنند.