امام جمعه موقت پشامگ و یک طلبه‌ی مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ به همراش پدرش به اداره اطلاعات راسک احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

به گزارش رصد بلوچستان به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امام جمعه موقت پشامگ و یک طلبه‌ی مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ به همراش پدرش، احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

یک منبع مطلع در این مورد گفته است: ”اطلاعات راسک ۲۰ آبان برای چندمین بار، حافظ اکرم کوهی امام جمعه موقت و مدرس مدرسه دینی انوارالحرمین را احضار کرده و مورد بازجویی قرار داده است.“

این منبع به شرط عدم افشای نامش در ادامه گفته است: ”یک طلبه مدرسه دینی پشامگ نیز بنام “شهرام درزاده” به همراه پدرش در ۲۵ آبان ماه توسط اطلاعات راسک احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند.“

لازم به ذکر است که حافظ اکرم کوهی پیش از این نیز بارها به اداره اطلاعات #دزاپ و #راسک احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

پس از بازداشت مولانا کوهی در آذر ماه سال گذشته، فشارها بر نزدیکان وی و کارکنان مدرسه دینی انوارالحرمین #پشامگ افزایش یافته و چندین تن از نزدیکان وی از جمله؛ مولوی عبدالرئوف دشتی امام جمعه موقت جکیگور، مولوی امین آسکانی مدیر داخلی مدرسه دینی انوارالحرمین پشامگ، عابد پایدار، عبدالماجد درغاله و عارف آسکانی ازجوانان سرباز و نزدیکان مولانا کوهی احضار، بازجویی و مورد تهدید قرار گرفته اند.