مسئولان جمهوری اسلامی به بهانه ناقص بودن نوزاد، مادران باردار بلوچ در بنگلان مملکت بلوچستان را به سقط جنین تشویق می کنند.

اختصاصی/ به گزارش رصد بلوچستان، مسئولین و بهورزهای خانه بهداشت که عموما غیربومی و یا وابسته به سپاه پاسداران هستند، مادران باردار بلوچ را به بهانه ناقص بودن نوزاد به سقط جنین تشویق می کنند.

تشویق مادران باردار بلوچ به بهانه ناقص بودن نوزاد برای سقط جنین توسط ماماهای غیربومی در حالی در مملکت بلوچستان گزارش می شود که پیش از این نیز خبرهایی از این قبیل از کمپین فعالین بلوچ و رصد بلوچستان منتشر شده بود.

یکی از مادران باردار بلوچ در #بنگلان مملکت بلوچستان که در دوران حاملگی، خانه بهداشت و مراکز بهداشتی او را به سقط جنین تشویق کرده بودند، به گزارشگر رصد گفت: ”از ابتدای بارداری و تشکیل پرونده در خانه بهداشت، مسئولین آن از ناقص بودن نوزاد و به سقط جنین تشویق کردند.“

این مادر باردار که نخواست نامش فاش شود در ادامه گفت: ”پس از اعلام مسئول خانه بهداشت مبنی بر ناقص بودن نوزاد و خطرآفرینی آن در هنگام زایمان، با مراجعه به بیمارستان نیز همین نظریه تایید و باعث نگرانی بیشتر شده است.“

وی افزود: ”پس از تایید این خبر و اقدام برای سقط جنین، نزدیکان مانع سقط کردن شده و پس از چهار ماه صبر و انجام سونوگرافی مجدد، یکی دیگر از دکترها از سالم بودن نوزاد خبر داده است.“

این مادر باردار ضمن اشاره به گزارش هایی که پیش از این جهت عقیم سازی زنان بلوچ و کاهش نسل توسط جمهوری اسلامی انجام شده آن را تایید کرده و گفته که جمهوری اسلامی برای از بین بردن مردم بلوچ دست به هرکاری میزند.

فعالین مدنی و سیاسی بلوچ این اقدام جمهوری اسلامی را نسل کشی آرام مردم بلوچ تلقی کردند.