خودروی کلانتری ۱۳ پس از تعقیب یک خودرو در پهره با فلکه در سردرگان برخورد کرد.

به گزارش رصد بلوچستان، امروز ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰، خودروی کلانتری ۱۳ #پهره پس از تحت تعقیب قرار دادن خودروی یک شهروند بلوچ در سردرگان با فلکه برخورد کرد.

در اثر تصادف خودروی کلانتری با فلکه در #سردرگان، سرنشینان آن به شدت زخمی شدند.

گفته می شود، خودروی پژو ۴۰۵ که توسط ماموران تحت تعقیب قرار گرفته، موفق به فرار شده است.

ماموران امنیتی با تحت تعقیب قرار دادن و تیراندازی به سمت خودروهای شهروند بلوچ باعث تصادفات وحشتناکی در مناطق مختلف بلوچستان می شوند که سالانه ده ها تن از شهروندان در این تصادفات جان خود را از دست می دهند.