ماموران وزارت اطلاعات عامدانه با خودروی تایلندی به خودروی یک شهروند بلوچ از پشت ضربه زدند که باعث آتش سوزی آن شد.

به گزارش رصد بلوچستان، شامگاه دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، ماموران وزارت اطلاعات عامدانه به خودروی یک شهروند بلوچ از پشت ضربه زده که باعث آتش سوزی آن شده است.

گفته می شود که یک خودروی زانتیا به همراه خانواده در محور #کنارک به #گیه بوده که ماموران اداره اطلاعات با خودروی تایلندی از پشت سر ضربه زده و خودرو دچار آتش سوزی شده است.

هویت راننده خودروی زانتیا “پیمان بلیده” کارشناس مرکز بهداشت کنارک و کاندید شورای شهر کنارک عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، پس از سپر شدن خودروی پیمان توسط ماموران اطلاعات، خودرو دچار آتش سوزی شده است و پیمان به همراه خانواده اش قبل از دچار حریق شدن موفق به خروج از خودرو شده اند.

بنابر اعلام منابع مطلع، ماموران وزارت اطلاعات عامدانه از پشت سر به خودروی پیمان ضربه زده و قصد داشتند تا خودروی او را از جاده منحرف کنند.

این منبع افزود: «ماموران وزارت اطلاعات پس از سپر کردن خودروی پیمان قصد متواری شدن از محل را داشتند اما به دلیل نقص فنی خودرو به دلیل ضربه ای که به خودروی شهروند بلوچ زدند نتوانستند فرار کنند.»

لازم به ذکر است، وزارت اطلاعات پیشتر نیز با تصادفات ساختگی بسیاری از شهروندان بلوچ را کشته است اما این بار دست ماموران رو شده است.