اولین تصویر از پیکر سپهر شیرانی شهید سربلند بلوچستان در پشت بام منزلش منتشر شد.

تصویر منتشر شده نشان می دهد که دست سپهر بر اثر شکنجه شکسته شده است رصد بلوچستان پیشتر گزارش کرده بود که آثار شکنجه بر بدن سپهر بسیار مشهود بوده، دست راستش شکسته، چشم هایش آسیب دیده و شکستگی سر داشته است.

خانواده ی سپهر زیر فشار سنگین و تهدید توسط نهادهای امنیتی رژیم ایران قرار دارند تا کشته شدن سپهر توسط نیروهای اطلاعاتی را تکذیب کنند.