تصویر دو بسیجی کشته شده که در حمله امروز افراد مسلح به پست نگهبانی ریلی زاهدان -بم گشته شدند.

هویت این نیروها «محمد انور گمشادزهی » و «عبدالحسین بلوچ» عنوان شده است.