مامور اداره اطلاعات سرباز با ایجاد مزاحمت به یک کارمند خانم و بلوچ بهداشت و درمان سرباز کلات تعرض کرده است.

به گزارش رصد بلوچستان، یک مامور اداره اطلاعات شهرستان سرباز با ایجاد مزاحمت و توسل به زور به یک کارمند بلوچ بهداشت و درمان #کلات تعرض کرده است.

هویت این مامور اداره اطلاعات “سروری” متاهل و دارای یک فرزند گزارش شده است.

این زن بلوچ (اسم محفوظ) که کارمند بهداشت و درمان سرباز کلات است با وجود طرح شکایت از این مامور، نتیجه ای نگرفته است.

یک منبع مطلع در این مورد به گزارشگر رصد گفت: ”سروری مامور اطلاعات برای این کارمند بلوچ بارها ایجاد مزاحمت کرده و در آخرین بار با توسل به زور او را به منزل مسکونی اش برده است.“

این منبع در ادامه گفت: ”پس از این موضوع، این کارمند بلوچ به همراه خانواده به پاسگاه کلات برای شکایت مراجعه کرده که فرمانده آن از رسیدگی و پیگیری این موضوع خودداری کرده است.“

این منبع افزود: ”با وجود داشتن مدارک و شواهد مبنی بر تعرض و ایجاد مزاحمت توسط مامور اداره اطلاعات، فرمانده انتظامی سرباز کلات اقدام به تهدید شاکیان پرونده و ساکت کردن آنها کرده است.“

همچنین اداره اطلاعات شهرستان سرباز شورای روستای سکونت این زن بلوچ را تهدید به بازداشت و عدم پیگیری پرونده کرده است.

فعالین مدنی بلوچ سهل انگاری و بی تفاوتی شهروندان بلوچ به اینچنین موضوعات را باعث افزایش اقدامات فراقانونی ماموران امنیتی غیربومی قلمداد کردند.

این فعالین از مردم بلوچ خواستند تا نسبت به این موضوعات ساکت نباشند و برای حق خواهی از برادران و خواهران خود که مورد تعرض نیروهای غیربومی قرار می گیرند فریاد خود را بلند کنند.