جمهوری اسلامی جهت محکم کردن پای لرزیده خود در بلوچستان در تلاش برای اختلافات طایفه ای و ایجاد درگیری است.

به گزارش رصد بلوچستان، پس از همبستگی ملت بلوچ در واقعه دختران #پهره، سیل جنوب بلوچستان، واقعه شمسر #سراوان، کشته شدن کودک بلوچ در پهره و اعتراض به کشته شدن سوخت بران در #توکهور #میناب، جمهوری اسلامی دوباره برای محکم کردن پای لرزیده خود در تلاش برای اختلافات طایفه ای در بلوچستان است.

گزارش ها از بلوچستان حاکی است، جمهوری اسلامی با کمک سپاه پاسداران در حال دامن زدن به اختلافات طایفه ای، گروگان گیری و قتل و کشتار است.

گفته می شود سپاه پاسداران با حمایت از عوامل وابسته به خود در #دزاپ و #خاش و گروگان گیری افراد در حال ایجاد درگیری است.

با توجه به رسیدن به وضعیت پایانی حکومت جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران با عدم اراده در تامین امنیت در حال ایجاد شکاف و اختلافات است تا از این طریق بتواند دوباره بر ملت بلوچ حکمرانی کند.

این اختلافات از فضای حقیقی به دنیای مجازی کشیده شده است و برخی از افراد وابسته به سپاه و وزارت اطلاعات با عدم توجه به موقعیت خود پس از پایان حکومت علی خامنه ای در حال خط و نشان کشیدن برای برادران خود هستند.

فعالان بلوچ از همه شهروندان بلوچ خواسته اند تا نسبت به ایجاد اختلافات توسط سپاه و وزارت اطلاعات محتاط باشند و خود را در دام آنها قرار ندهند؛ چرا که هدف جمهوری اسلامی سوء استفاده از شهروندان بلوچ برای سیاست های مخرب خود در منطقه است.