۱۰۳ راس دام روستاییان زرآباد به دلیل اهمال کاری یک شهروند تلف شدند.

به گزارش رصد بلوچستان، روز پنج شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، یکی از باغداران #زرآباد به بهانه ورود دام ها به حریم باغ او، ۱۰۳ راس دام را در یک فضای کوچک نگهداری کرده که باعث تلف شدن آنها شده است.

بخشدار #زرآباد در این زمینه گفته است: «یکی از باغداران بخش زرآباد به بهانه اینکه گوسفندان روستاییان وارد حریم باغ و مزرعه او شدند آنها را از چراگاهها جمع آوری کرده و داخل یک اتاق کوچک بدون تهویه مناسب و آب و علف حبس می کند و همه گوسفندان تلف می شوند.»

این اقدام سبب ناراحتی و اعتراض شدید دامداران شده و آنها خواستار اشد مجازات برای این فرد شده اند.

بخش #زرآباد شهرستان #کنارک منطقه ای دارای باغات و مزارع کشاورزی است که کار اصلی اهالی این منطقه نیز کشاورزی و دامپروری است.