ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در جغرافیای ایران تمدید شد.

به گزارش رصد بلوچستان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان در باره وضع حقوق بشر در جغرافیای ایران را دوباره تمدید کرد.

کشورهای عضو شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل در پایان چهل‌وششمین نشست خود که به دلیل همه‌گیری کرونا به شکل مجازی برگزار شد با تمدید ماموریت جاوید رحمان رای موافق دادند.

پیش از این و در آستانه این رای‌گیری، ۳۹ سازمان حقوق‌ بشری ایرانی و بین‌المللی در نامه‌ای از اعضای شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد خواسته‌ بودند که «از ابقای جایگاه گزارشگر ویژه ایران حمایت کنند و از این موضوع به‌ عنوان فرصتی برای اعلام نگرانی خود درباره وضعیت حقوق‌ بشر در ایران استفاده کنند و از حکومت ایران بخواهند که به نقض سیستماتیک و ساختاری حقو‌ق‌ بشر در ایران و مصونیت قضایی ناقضان حقوق‌ بشر پایان دهد.»

جاوید رحمان برای اولین بار بیش از سه سال پیش به این ماموریت برگزیده شد و از آن زمان با توجه به اوضاع نگران کننده حقوق بشر در ایران هر سال ماموریتش تمدید شده است.

به رغم تقاضاهای مکرر آقای جاوید رحمان، جمهوری اسلامی تاکنون به او اجازه سفر به ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر از نزدیک را نداده است.