با وجود قرنطینه شدن شهر چابهار، جمهوری اسلامی خبر از سرگیری پروازهای گرگان به این شهر داده است.

به گزارش رصد بلوچستان، جمهوری اسلامی در حالی خبر از سرگیری پروازهای گرگان به چابهار می دهد که مسئولین شهر چابهار از قرنطینه شدن این شهر و عدم رفت و آمد به مدت یک ماه خبر داده اند.

تناقض در اجرای قوانین و عدم توجه به برنامه های خود از جمله موارد بی کفایتی و ناکارآمدی جمهوری اسلامی است.

رحمدل بامری فرماندار چابهار در مورد قرنطینه شدن این شهر خبر داده بود که، ورودی های این شهر مسدود و از پذیرش مسافران نوروزی ممانعت خواهد شد.

همچنین بامری گفته بود که از ورود خودروهای پلاک شهرستان های دیگر ممانعت خواهد شد و در صورت مشاهده با جریمه های ۵۰۰ هزار تومانی از آنها پذیرایی خواهد شد.

با توجه به قرنطینه شدن شهر چابهار طبق اعلام مسئولین این شهر، مسئولین فرودگاه گرگان خبر ازسرگیری پروازها از تاریخ ۸ فروردین ماه داده اند.

جمهوری اسلامی با عدم توجه به جان و سلامت شهروندان تنها به فکر منافع شخصی خود بوده و نسبت به وضعیت معیشتی شهروندان بی تفاوت است.