مسئولین برخی از مدارس بلوچستان دانش آموزان بلوچ را با تهدید به اخراج مجبور به زدن واکسن کرونا کردند.

به گزارش رصد بلوچستان، مسئولین دبیرستان پسرانه دکتر حسابی واقع در روستای #چاه_جمال شهرستان #پهره، دانش آموزان بلوچ را با تهدید به اخراج مجبور به زدن واکسن سینوفارم و واکسن های ایرانی کردند.

گفته می‌شود، مسئولین این دبیرستان پس از مشاهده عدم رضایت دانش آموزان بلوچ به زدن واکسن سینوفارم و ایرانی، آنها را تهدید به اخراج و ضرب و شتم کردند.

بر اساس این گزارش، دانش آموزان بلوچ با رعب و وحشت ایجاد شده توسط مسئولین بدون رضایت والدین و خود، مجبور به زدن واکسن های تایید نشده سازمان بهداشت جهانی در مدرسه شدند.

یکی از این دانش آموزان به گزارشگر رصد گفت: «از زمان تزریق واکسن با توجه به آگاهی از عوارض آن در شرایط روحی بدی قرار دارم و گاهی فکر میکنم میمیرم و از زیر پا گذاشته شدن کرامت انسانی در مدرسه ناراحت هستم.»

جمهوری اسلامی در حالی واکسناسیون دانش آموزان را با واکسن سینوفارم و واکسن های ایرانی مانند کووبرکت و پاستور انجام میدهد که سازمان بهداشت جهانی تاکنون تنها واکسن فایزر را برای تزریق به کودکان ۱۲ تا ۱۸ ساله تائید کرده است.

فعالین بلوچ این اقدامات را نقض حقوق بشر و حقوق دانش آموزان دانسته و با محکوم کردن آنها می گویند، چنین رفتار هایی به صورت سیستماتیک در مدارس بلوچستان با هدف از بین بردن روحیه و اعتماد به نفس دانش آموزان بلوچ و در جهت ساخت بردگان ذهنی توسط جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد.